می‌خواهی جهان را تغییر دهی؟ با این شروع کن که به اندازه‌ای شجاع باشی که اهمیت بدهی[کلئو وید | TEDWomen 2017] | مدیرنامه | مدیرنامه

کلئو وید هنرمند و شاعر شعر اثرگذاری را می‌خواند که درباره هواخواهی از عشق و پذیرش است در زمانه‌ای که ظاهرا وجود هر دوی آنها در مضیقه است. با الهام از داستان انسانهایی که در ابتدا و انتهای زندگی خود قرار دارند، او حقایقی را درباره بزرگ شدن(و اظهار نظر کردن) بیان می‌کند و بر خرد در یک زندگی بخوبی سپری شده تعمق می‌کند و ما را با یک راه فرار ساده اما پایدار باقی می‌گذارد: با خودت خوب باش، با دیگران خوب باش، با زمین خوب باش. وید می‌گوید: « جهان به تو خواهد گفت، شخص بهتری باش. از این که جواب مثبت بدهی، نترس.»

تاریخ انتشار :

09 سپتامبر 2020 - 7:12

بازدید :

8677 بازدید

ارسال توسط :

[ ]

تعداد دیدگاه :

بدون دیدگاه

لینک کوتاه :

https://modirnameh.ir/?p=21690

به اشتراک بگذارید :