مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

درباره ما

مدیرنامه ؛ پایگاه اختصاصی خبری و تحلیلی مدیران می باشد که با هدف انعکاس رویدادهای خبری مورد نیاز جامعه مدیران کشور ایجاد شده است و گسترش ارتباطات مفید و سازنده بین فعالان عرصه مدیریت را هدف غایی خود می داند .

از اینکه میزبان نگاههای پر محبت شما هستیم به خود می بالیم و امیدواریم با کمک نقدهای کارشناسانه جامعه مدیران  از عهده رسالت رسانه ای خود سربلندانه بر آییم