مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

گروه محصولات منابع انسانی پیوست از فرایند جذب تا بازنشستگی

0 57

گروه محصولات منابع انسانی پیوست از فرایند جذب تا بازنشستگی

اگر تعریف متداول مدیریت منابع انسانی تحت عنوان (بکارگیری موثر مهارت های نیروی انسانی در جهت اهداف عالی سازمان) را بعنوان تعریف مورد پذیرش اکثریت مدیران و نظریه پردازان عرصه مدیریت منایع انسانی مبنا قرار دهیم، به راحتی می توان سیستم هایی نظیر جذب و استخدام، حقوق و دستمزد، پرسنلی، کارگزینی و صدور احکام، حضور و غیاب، ارزشیابی عملکرد، وام و رفاه را در منظومه خدمات مدیریتی شناسایی و مورد توجه قرار داد.
به عبارت دقیق تر اثر وجودی یک مدیریت منابع انسانی کارآمد باید منجر به به ارزش آفرینی برای سازمان اعم از ذینفعان خارجی گردد و این مهم محقق نمی گردد، مگر اینکه ساز و کار مدیریتی مبتنی بر سیستم های مارآمد نرم افزاری بوده باشند که دارای ویژگی هایی انعطاف پذیری (Flexibility) ، اندازه پذیری (Scalability) ، قابلیت اطمینان (Reliability) و قابلیت توسعه پذیری (Expendability) باشد. البته این الزامات را می توان متاثر از ماهیت متغییر و متفاوت قواهد سازمانی و نیز توجه به فاکتورهای انسانی به عنوان مهمترین دارایی سازمان دانست.


گروه محصولات منابع انسانی


طراحی و توسعه سیستم های منابع انسانی با ویژگی های مورد اشاره، از اهداف اشاره شده برای تیم طراحی و توسعه گروه نرم افزاری پیوست بوده که به جهت پیروی از رویکرد مشتری مداری و توجه به نیازهای خریداران همواره برخوردار از بازخورد اصلاحی حوزه های کاربردی در گستره وسیعی از سازمان های دولتی و خصوصی بوده است.
حضور پیوست در سازمان های خریدار بسته به ابعاد سازمان و نیز ساز و کار سازمانی به طور معمول در ترکیب همگونی از زیر سیستم ها بوده که در بیشتر سازمانها سیستم های حقوق و دستمزد، پرسنلی، کارگزینی و حضور و غیاب به عنوان عناصر ثابت قابل تمایز می باشند.
با استقرار سیستم های منابع انسانی در بستر سازمان الکترونیک پیوست  ضمن ایجاد یکپارچگی و ارتباط وثیق بین کلیه سیستم ها از مزایای اتوماسیون سازمانی و گردش فرم الکترونیکی نیز بهره مند میگردد. با پیاده سازی سیستم های پیوست امکان مدیریت منابع سازمان به صورت بهینه و یکپارچه در تمامی سطوح سازمان فراهم و مسیر متعالی برای مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد فرآیندی و به صورت استاندارد و مکانیزه فراهم میگردد.
راه حل ارائه شده بر مبنای نیاز عام شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی طراحی و پیشنهاد شده است و طبیعی است که هر سازمان خریدار نیازمندیهای خاص خود را دارد، برای پوشش نیازمندیهای خاص هر سازمان راهکارهای استقرار ویژه سیستمها، سفارشی سازی محصولات موجود و یا تولید سیستم جدید منطبق بر نیاز خریدار می تواند مطرح باشد. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.