مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

گروه محصولات منابع انسانی پیوست از فرایند جذب تا بازنشستگی

گروه محصولات منابع انسانی پیوست از فرایند جذب تا بازنشستگی

0 36

اگر تعریف متداول مدیریت منابع انسانی تحت عنوان (بکارگیری موثر مهارت های نیروی انسانی در جهت اهداف عالی سازمان) را بعنوان تعریف مورد پذیرش اکثریت مدیران و نظریه پردازان عرصه مدیریت منایع انسانی مبنا قرار دهیم، به راحتی می توان سیستم هایی نظیر جذب و استخدام، حقوق و دستمزد، پرسنلی، کارگزینی و صدور احکام، حضور و غیاب، ارزشیابی عملکرد، وام و رفاه را در منظومه خدمات مدیریتی شناسایی و مورد توجه قرار داد.
به عبارت دقیق تر اثر وجودی یک مدیریت منابع انسانی کارآمد باید منجر به به ارزش آفرینی برای سازمان اعم از ذینفعان خارجی گردد و این مهم محقق نمی گردد، مگر اینکه ساز و کار مدیریتی مبتنی بر سیستم های مارآمد نرم افزاری بوده باشند که دارای ویژگی هایی انعطاف پذیری (Flexibility) ، اندازه پذیری (Scalability) ، قابلیت اطمینان (Reliability) و قابلیت توسعه پذیری (Expendability) باشد. البته این الزامات را می توان متاثر از ماهیت متغییر و متفاوت قواهد سازمانی و نیز توجه به فاکتورهای انسانی به عنوان مهمترین دارایی سازمان دانست.


گروه محصولات منابع انسانی


طراحی و توسعه سیستم های منابع انسانی با ویژگی های مورد اشاره، از اهداف اشاره شده برای تیم طراحی و توسعه گروه نرم افزاری پیوست بوده که به جهت پیروی از رویکرد مشتری مداری و توجه به نیازهای خریداران همواره برخوردار از بازخورد اصلاحی حوزه های کاربردی در گستره وسیعی از سازمان های دولتی و خصوصی بوده است.
حضور پیوست در سازمان های خریدار بسته به ابعاد سازمان و نیز ساز و کار سازمانی به طور معمول در ترکیب همگونی از زیر سیستم ها بوده که در بیشتر سازمانها سیستم های حقوق و دستمزد، پرسنلی، کارگزینی و حضور و غیاب به عنوان عناصر ثابت قابل تمایز می باشند.
با استقرار سیستم های منابع انسانی در بستر سازمان الکترونیک پیوست  ضمن ایجاد یکپارچگی و ارتباط وثیق بین کلیه سیستم ها از مزایای اتوماسیون سازمانی و گردش فرم الکترونیکی نیز بهره مند میگردد. با پیاده سازی سیستم های پیوست امکان مدیریت منابع سازمان به صورت بهینه و یکپارچه در تمامی سطوح سازمان فراهم و مسیر متعالی برای مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد فرآیندی و به صورت استاندارد و مکانیزه فراهم میگردد.
راه حل ارائه شده بر مبنای نیاز عام شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی طراحی و پیشنهاد شده است و طبیعی است که هر سازمان خریدار نیازمندیهای خاص خود را دارد، برای پوشش نیازمندیهای خاص هر سازمان راهکارهای استقرار ویژه سیستمها، سفارشی سازی محصولات موجود و یا تولید سیستم جدید منطبق بر نیاز خریدار می تواند مطرح باشد. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.