مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

فروش

رایج ترین عادتهای بد مدیران فروش یا خودتان فروش تان را کم کنید!

تمام مدیران فروش از دو جهت تحت فشار قرار می‌گیرند: فشار از سطح اجرایی برای تولید اعدادو آمار و فشار از تیم آن‌ها برای حمایت خوب. ​ تسلط بر این عمل توازن ظریف و دیپلماتیک چیزی است که باعث می‌شود مدیر فروش خوبی شوید. نگاهی به رایج‌ترین عادات بد…

از یک فروشنده ی خوب به یک فروشنده ی عالی

فروشندگان عالی ویژگی هایی دارند که شاید وقتی به آنها اشاره کنیم خیلی ساده به نظر برسند اما همین ویژگی های به ظاهر ساده باعث می شود که آنها نه تنها هدف تعیین شده از طرف مدیران شان را بزنند بلکه فروش بیشتری نیز داشته باشند و در آخر ماه پورسانت بسیار…