مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

فرمول 1

همیشه به شهود دوران کودکی خود اعتماد کنید؛توتو ولف مدیرعامل Mercedes F1

زمان آن رسیده که از مدارج تحصیلی دور شوید ، مهارت ها باید در ذهن شما باشد .این دیدگاه توتو وولف، مدیرعامل F1 مرسدس است که خودش مسیر شغلی غیر سنتی داشته است موفقیت وولف نشان می دهد که "مهارت ارزش واقعی به جای مدارک تحصیلی هستند".
ادامه مطلب ...