کدبازان

یکشنبه, ۶ مهر , ۱۳۹۹ Sunday, 27 September , 2020
بایگانی‌ها عادت روزانه سرّی | مدیرنامه
۳۰ مدیرعامل موفق، عادت روزانه سرّی خود را افشا می کنند- قسمت اول[Inc] ۲۱ تیر ۱۳۹۹

۳۰ مدیرعامل موفق، عادت روزانه سرّی خود را افشا می کنند- قسمت اول[Inc]

به هر مدیر عاملی که یک شرکت سودآور را اداره میکند نگاه کنید و ببینید که چه چیزهایی را کشف کرده است. یک ویژگی بسیاری از این رهبران مشترک است: ثبات.
این نکات کاربردی از عادتهای مدیران موفق در سه قسمت ارائه می کردد