مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سیروس غفوریان

مدیر موفقی که در دوران کرونا کارآفرینی می کند[گفتگو]

در این روزها که ویروس کرونا تمامی کسب و کارها را تحت الشعاع قرارداده، برخی از کارآفرینان یا مدیران ایرانی با هوشمندی و نگاه به موفقیت سایر کشورها در مدیریت بحران سازمانی خود، با رویکردهای جدیدی ، هم برای بقا و هم برای پیشرفت مجموعه خود، دست به کار می…