مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

انجمن علمی نانو برگزار می کند / دهمین مسابقه ملی فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با کمک نهادهای ترویجی در راستای تحقق اهداف ترویجی و آموزشی تدوین‌شده در سند راهبردی فناوری نانو، اقدام به برگزاری مسابقه ملی فناوری نانو کرده است.
ادامه مطلب ...