مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

جهاد دانشگاهی استان فارس

در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز صورت می‌گیرد

پذیرش دانشجو بدون کنکور در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی شیراز صورت می‌گیرد رییس مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان فارس از پذیرش دانشجو در دوره‌های کاردانی و کارشناسی در مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز خبر داد. به گزارش ایسنا، …