مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

انجمن مشاوران مدیریت ایران

آریانا قلم برگزار می کند : نشست کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی

این نشست به معرفی این کتاب و الگوی پالت استراتژی اختصاص دارد و سه تن از فعالان حوزه مشاوره استراتژی و دارندگان نشان مشاور مدیریت تایید صلاحیت شده در این نشست به تشریح کتاب و گفت‌وگو پیرامون آن می‌پردازند.