مش حبیب ؛ داستان همدلی با آسیب دیدگان[کلیپ] | مدیرنامه | مدیرنامه