مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

توسعه منابع انسانی سرآمد برگزار می کند؛وبیناردوره تخصصی حقوق دستمزد و نحوه طراحی قرارداد کار

توسعه منابع انسانی سرآمد برگزار می کند؛دوره آموزشی نحوه طراحی قراردادهای کار
0 35

در این دوره آنلاین علاوه بر این که به #طراحی_قرارداد_کار شامل #تمام_وقت و #پاره_وقت خواهیم پرداخت ، به نحوه محاسبات #حقوق_و_دستمزد #تمام_وقت و #پاره_وقت نیز خواهیم پرداخت.

تنها یک مرور اجمالی بر متن قراردادهای کارکنان شرکت ها و سازمان ها کافیست تا متوجه شویم که بطور حدودی ، از هر ۱۵ قرارداد تنها یک قرارداد بر اساس اصول حقوق کار نگارش شده است. در تنظیم نمودن بسیاری از این قراردادها به اصول حقوق کار ، و چگونگی رسیدگی به اختلافات کارگری وکارفرمایی در مراجع حل اختلاف وزارت کار توجه نشده است ، لذا شروط مندرج در این قراردادها قابل اجرا نخواهند بود.

بسیاری از این قراردادها بر اساس الگوبرداری از قراردادهای غیراصولی و اشتباه شرکت ها و سازمان های دیگر طراحی و تدوین شده است؛ و بدیهی است که حاصل این الگوبرداری نیز یک قرارداد اشتباه خواهد بود.

برخی دیگر نیز بدون درنظر گرفتن نیازها و مقتضیات کارگاهی و شرکت ها طراحی شده اند ، و بدیهی است قراردادی که برای یک شرکت پیمانکاری طراحی شده نمیتواند گره از مشکلات یک شرکت تولیدی باز کند.

طراحی دقیق و بدون نقص

سرفصل  نحوه طراحی قراردادهای کار در کارگاه آموزشی :
✅ شروط قابل درج در قراردادهای کار
✅ نکات الزامی ( که عموما فراموش میکنیم آنها را در قراردادهای کار درج کنیم )
✅ نحوه محاسبات قراردادهای پاره وقت و تمام وقت را ( که در اغلب موارد اشتباه محاسبه می شوند) بررسی خواهیم کرد.
📝سپسبه صورتت عملی یک نمونه  قرارداد کار را مرحله به مرحله تنظیم خواهیم نمود .
حضور در این کارگاه را به همه متخصصان مالی اداری و منابع انسانی و کارفرمایان که به هر نحو با تنظیم قرارداد کار درگیر هستند توصیه میکنیم.

در سال 1399 “حساب شده تر” عمل کنید.

در این کارگاه بصورت عملی یک نمونه قرارداد_کار را مرحله به مرحله تنظیم خواهیم نمود .

حضور در این کارگاه را به همه متخصصان مالی، اداری، حقوقی و منابع انسانی و کارفرمایان که به هر نحو با تنظیم قراردادهای کارگری و کارفرمایی درگیر هستند توصیه میکنیم .

در این کارگاه شروط قابل درج در قراردادهای کار ، نکات الزامی ( که عموما فراموش میکنیم آنها را در قراردادهای کار درج کنیم ) بررسی خواهیم کرد. نحوه محاسبات قراردادهای تمام وقت و پاره وقت را ( که در اغلب موارد اشتباه محاسبه می شوند ) را مرور خواهیم کرد .

سپس به صورت عملی یک نمونه قرارداد کار را مرحله به مرحله تنظیم خواهیم نمود .

مخاطبان دوره

حضور در این کارگاه را به همه متخصصان مالی ، اداری و منابع انسانی ، و کارفرمایانی که به هر نحو با تنظیم قراردادهای کار درگیر هستند توصیه میکنیم .

خدمات شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد در حوزه روابط کار ، در دو بخش اقدامات پیشگیرانه ، و حل اختلاف ، به کارکنان و کارفرمایان ( در بیش از 40 شهر کشور ) قابل ارائه می باشد .

یکی از خدمات شرکت توسعه منابع انسانی سرآمد ، تنظیم سیاست های حوزه روابط کارکنان و کارفرمایان ، با نگاه پیشگیرانه است .
بازطراحی صحیح قراردادهای کار ( انواع قراردادهای مزد ساعتی ، روزمزد ، کارمزد ، تمام وقت ، کارمعین ، مدت موقت و … ) ، بازطراحی فرم ها و تعهدنامه های بدو استخدام ، بازبینی فرآیند قرارداد و مواردی از این دست ، میتواند به مقدار زیادی از اختلافات فیمابین کارکنان و کارفرمایان بکاهد .

همچنین بازطراحی مستندات حین خدمت ( فرمهای مرخصی ، ماموریت ، گزارش کار و … ) نیز در این راستا صورت می گیرد

زمان برگزاری

پنجشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۸ الی ۲۲

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.