مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

لزوم استفاده از ERP برای همه سازمان‌ها روشن و غیرقابل انکار است

در سمینار جایگاه برنامه‌ریزی در راهکارهای ERP مطرح شد

0 1,443

سمینار جایگاه برنامه‌ریزی در راهکارهای ERP روز یکشنبه 3 دی ماه، با حضور بیش از 80 نفر در حاشیه رویداد باهم برگزار شد. علی اکبر صمدزاده، معاونت توسعه بازار، مصطفی احمدی مدیر محصول راهکار مالی، فراهه پسیان، مدیر محصول راهکار فروش، سهراب صادقی زاده، مدیر محصول راهکار کارخانه و لیلا متین فر، مدیر محصول راهکار سرمایه انسانی، از ارائه‌دهندگان این سمینار بودند که پیرامون نقش برنامه‌ریزی در واحدهای مختلف سازمان به ارائه پرداختند.

در ابتدا علی اکبر صمدزاده به بیان اهمیت برنامه‌ریزی و نقش غیرقابل انکار ERP و کارکردهای اصلی آن در کسب‌وکارهای مختلف پرداخت. صمدزاده گفت: «مفهوم برنامه‌ریزی دربرگیرنده اهداف و موضوعات مختلفی است که هدف‌گذاری، اولین ماموریت آن است. در ادامه، این برنامه‌ریزی است که شیوه استفاده بهینه از منابع و ایجاد هماهنگی میان آنها را مشخص کرده و در نهایت به بهبود عملکرد سازمان کمک می‌کند».

او در ادامه به نقش برنامه‌ریزی در سطوح مختلف مدیریتی و در طول زنجیره ارزش سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: «برنامه‌ریزی از بالاترین سطح سازمان و در قامت استراتژی آغاز می‌شود. این استراتژی در لایه‌های پایین‌تر، به برنامه عملیاتی تبدیل شده و تمامی ابعاد یک کسب‌وکار را دربرمی‌گیرد».  صمدزاده صحبت خود را با معرفی سه جنبه اصلی برنامه‌ریزی به پایان رساند و گفت: «منابع، هزینه و زمان، سه جزء اصلی و جدانشدنی برنامه‌ریزی هستند که بدون آنها، برنامه‌ریزی معنایی ندارد و برنامه موفق، برنامه‌ای است که تضمین‌کننده کیفیت باشد».

مصطفی احمدی، دومین سخنران این سمینار بود که به بیان نقش ERP در برنامه‌ریزی منابع مالی پرداخت. او صحبت خود را با بیان اهمیت برنامه‌ریزی در حوزه مالی آغاز کرد و گفت: «برنامه‌ریزی مالی، شباهت زیادی به برنامه‌ریزی استراتژیک دارد و هر سازمانی باید قبل از هر چیز، به آن بپردازد. برنامه‌ریزی مالی شامل ارزیابی وضعیت جاری مالی، تعیین اهداف مالی در آینده براساس برنامه استراتژیک و تعیین نحوه رسیدن به آنهاست». او در ادامه، برنامه‌ریزی مالی را شامل سه جزء اصلی سرمایه‌گذاری، تقسیم سود و تامین منابع موردنیاز سرمایه‌گذاری دانست و در بیان اهمیت برنامه‌ریزی مالی گفت: «ایجاد تعادل میان وجوه ورودی و خروجی سازمان، مهمترین دلیل نیاز به برنامه‌ریزی مالی در سازمان‌ها است که در هر بخش سازمان باید مورد توجه قرار گیرد».

مدیرمحصول راهکار مالی همکاران سیستم، ارائه خود را با معرفی چرخه برنامه‌ریزی مالی در سازمان به پایان رساند و گفت: «راهکارهای ERP در تمامی مراحل برنامه‌ریزی مالی سازمان؛ از جمع‌آوری اطلاعات تا ارزیابی وضعیت مالی، بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف، نقش موثری ایفا می‌کنند و کسب‌وکارها با استفاده از آن می‌توانند برنامه‌ریزی مالی دقیقی برای آینده خود داشته باشند».

این سمینار با ارائه فراهه پسیان در زمینه اهمیت برنامه‌ریزی در حوزه فروش ادامه پیدا کرد. پسیان ضمن معرفی فروش به عنوان قلب تپنده هر سازمان، آن را فرایندی دانست که بدون برنامه‌ریزی موثر نمی‌تواند به خوبی پیش رود. او در تعریف برنامه‌ریزی فروش گفت: «برنامه‌ریزی در فروش به معنای سازماندهی، بهینه‌سازی و پیش‌بینی برای رسیدن به اهداف است. هدف نهایی فروش، رساندن محصول مناسب، در زمان و مکان مناسب، به مشتری مناسب است که تنها با یک برنامه‌ریزی دقیق ممکن می‌شود».

مدیرمحصول فروش همکاران سیستم، در ادامه به معرفی چرخه فروش در سازمان‌ها و اهمیت برنامه‌ریزی در هریک از مراحل آن پرداخت و گفت: «یکی از کاربردهای اصلی ERP در فروش، در زمینه پیش‌بینی فروش و تقاضا است که راهکارهای ERP با تحلیل داده‌های سازمان، به مدیریت بهتر موجودی  انبار و برنامه‌ریزی تولید کمک می‌کنند. ERP با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، امکان مدیریت هرچه بهتر انبارها، برنامه‌ریزی تحویل و توزیع و وصول مطالبات را نیز ممکن کرده و به عملکرد بهینه کسب‌وکارها کمک می‌کند».

فراهه پسیان ارائه خود را با معرفی مهمترین اقدامات در فرایند فروش سازمان‌ها به پایان رساند و گفت: «راهکارهای ERP در تمامی این فرایندها نیز نقشی موثر ایفا می‌کنند که ایجاد یکپارچگی میان داده‌ها و فرایندهای سازمان را می‌توان از مهمترین این مزایا دانست».

سهراب صادقی زاده، چهارمین سخنران این سمینار بود که به بیان اهمیت برنامه‌ریزی در فرایند تولید کسب‌وکارها پرداخت. او ارائه خود را با بیان تاریخچه کوتاهی از سیستم‌های ERP در دنیا آغاز کرد و گفت: «مفهوم ERP در دنیا از سیستم‌های کنترل موجودی در کارخانه آغاز شد و با اضافه شدن بخش‌هایی مانند فروش، مالی و … به مفهوم امروزی خود رسید». بالا رفتن بهره‌وری تولید، کاهش توقفات تولید، استفاده بهینه از منابع، ایجاد موجودی بهینه و درنهایت افزایش رضایت مشتری، از مهمترین ارزش افزوده‌های برنامه‌ریزی در حوزه تولید بود که صادقی زاده در ادامه به آنها اشاره کرد.

ارائه سهراب صادقی زاده با معرفی برنامه‌ریزی تولید در چهار سطح MPS، MRP، تعمیرات و کیفیت ادامه پیدا کرد. او درمورد اهمیت MPS و MRP گفت:« MPS برنامه میان مدت و اصلی تولید است که با وجود آن، نوسان تولید حذف شده و نقشه راه برنامه تولید شکل می‌گیرد. MPS نقش موثری در برنامه‌ریزی تامین اقلام یا MRP دارد که با توجه به BOM، موجودی و اطلاعات پایه کالا، برنامه‌ریزی را انجام می‌دهد».

مدیر محصول کارخانه همکاران سیستم، در ادامه به اهمیت برنامه‌ریزی در تعمیرات و کیفیت اشاره کرد و در انتها گفت: «راهکارهای ERP با جمع‌آوری داده‌های تولید و ایجاد یکپارچگی میان بخش‌های مختلف، دید روشنی نسبت به فرایند تولید کسب‌وکار ایجاد کرده و به برنامه‌ریزی هرچه بهتر آن کمک می‌کنند».

لیلا متین فر، آخرین ارائه‌دهنده این سمینار بود که به بیان اهمیت برنامه‌ریزی سرمایه انسانی در سازمان پرداخت. او صحبت خود را با تعریف برنامه‌ریزی منابع انسانی آغاز کرد و گفت: «برنامه‌ریزی منابع انسانی یک فرایند مستمر و سیستماتیک برای استفاده بهینه از با ارزش‌ترین دارایی یک سازمان، یعنی کارکنان آن است. این برنامه‌ریزی باعث ایجاد تناسب میان کارمندان و شغل‌های سازمان شده و از کمبود یا مازاد نیرو جلوگیری می‌کند».

مدیر محصول سرمایه انسانی همکاران سیستم، ارائه خود را با بیان 7 گام کلیدی در برنامه‌ریزی منابع انسانی ادامه داد و گفت: «تمامی این گام ها برای اطمینان از این موضوع است که کارکنان از کمیت و کیفیت لازم برای تحقق اهداف سازمان برخوردار باشند. کمیت کارکنان را مستقیما با برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تعداد آنها در ارتباط است و مهارت و انگیزه کارکنان، برنامه‌ریزی آموزشی، توجه به ارتقای شغلی، جانشین پروری و توسعه ظرفیت افراد و ارزیابی شایستگی‌ها، از مهمترین جنبه‌های کیفی است. در نهایت، راهکارهای ERP با ایجاد ابزارهای لازم، این برنامه‌ریزی‌ها را پوشش می‌دهد».

علی اکبر صمدزاده در انتهای این سمینار، ضمن اشاره به کارکردهای مختلف ERP گفت: «داده، یکی از منابع بزرگ سازمان‌های امروزی است که بسیاری از جریان‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیا به آن متکی هستند. برنامه‌ریزی موفق کسب‌وکارها بدون ذخیره و پایش دقیق این اطلاعات امکان‌پذیر نیست و راهکارهای ERP نقش کلیدی در این فرایند ایفا می‌کنند».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.