مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

باشگاه و پنل انتقال تجربیات موفق در زمینه کانونهای ارزیابی و توسعه برگزار می گردد

0 35

این بستر می تواند برای بسیاری از اساتید، مدیران و کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، محملی برای یادگیری، اقدام پژوهی، تبادل تجربه و آشنایی با بهترین تجربیات و نمونه های عملی در کشور بوده و رسالت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی در راستای رشد حرفه ای گرایی و پیوند علم و عمل، در حوزه مدیریت منابع انسانی جامعه عمل بپوشاند.

اولین کنفرانس توسعه و تعالی مدیریت منابع انسانی، محوریت اصلی خود را بر کانونهای ارزیابی و توسعه قرار داده است و برای اولین بار نسبت به برگزاری   باشگاه و پنل انتقال تجربیات موفق در زمینه کانونهای ارزیابی و توسعه  اقدام نموده است.

این بستر می تواند برای بسیاری از اساتید، مدیران و کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان حوزه مدیریت به ویژه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، محملی برای یادگیری، اقدام پژوهی، تبادل تجربه و آشنایی با بهترین تجربیات و نمونه های عملی در کشور بوده و رسالت اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی در راستای رشد حرفه ای گرایی و پیوند علم و عمل، در حوزه مدیریت منابع انسانی جامعه عمل بپوشاند.

موضوع های مورد بررسی در این پنل بشرح ذیل می باشد

مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان

(Human Resource Management in Knowledge Based Companies)
این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر در بر خواهد داشت:

 • ماندگاری منابع انسانی دانشی در شرکت‌های دانش‌بنیان
 • نوآوری و خلاقیت در اجرای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان
 • کارکردهای مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان
 • برنامه ریزی استراتژیک مدیریت منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان
 • ………

فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت منابع انسانی

(Information and Communication Technology and Human Resource Management)
این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر در بر خواهد داشت:

 • نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی
 • تغییر در فرآیندها و ساختار سازمانی از طریق فناوری اطلاعات
 • محیط و نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی
 • اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان
 • مدیریت منابع انسانی الکترونیک
 • ………

مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود اقتصادی

(Human Resources Management in a Recession)
این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر بر خواهد داشت:

 • نقش مدیران منابع انسانی در شرایط رکود تولیدی و اقتصادی
 • اقدامات کارآمد مدیریت منابع انسانی برای گذر از رکود اقتصادی
 • جذب و نگهداشت کارکنان در شرایط رکود اقتصادی
 • تاثیرات رکود اقتصادی بر استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در سازمانها
 • تجربیات عملی مدیران در گذر از شرایط رکود اقتصادی
 • …..

ساختارهای نوین سازمان و مدیریت منابع انسانی

(New Organizational Structures and Human Resource Management)
این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر بر خواهد داشت:

 • چالشها و فرصتهای مدیریت منابع انسانی در ساختارهای انعطاف پذیر، تخت، موقت و پروژه ای
 • مدیریت منابع انسانی در سازمانهای شبکه ای
 • مدیریت منابع انسانی در سازمانهای مجازی
 • چالشها و فرصتهای مدیریت منابع انسانی در سازمانهای بدون مرز و جهانی
 • شکاف نسلی در سازمانهای جدید و رویارویی مدیریت منابع انسانی با آن در سازمانهای جدید
 • ……….

آینده ی مدیریت منابع انسانی
(The Future Of Human Resource)

این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر در بر خواهد داشت:

 • تعامل انسانی با سیستم های غیر انسانی
 • برنامه ریزی نیروی کار توسط هوش مصنوعی
 • هوش اجتماعی و سواد رسانه ای جدید
 • سازگاری(انطباق پذیری) و کسب و کار هوشمندانه
 • فناوری و تفکر محاسباتی
 • ……..
  مدیریت منابع انسانی دیجیتال
  (Digital Huma Resource)
 • این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر در بر خواهد داشت:
 • تغییر عملکرد منابع انسانی در مسیر تحول دیجیتال
 • سرمایه انسانی دیجیتال؛ پلتفرم‌ها، افراد و محل کار
 • آماده سازی مدیران برای عصر دیجیتال
 • نقش منابع انسانی دیجیتال در تحول سازمان‌ها
 • روندهای فن‌آوری در منابع انسانی دیجیتال
 • …….

کانون های ارزیابی و توسعه در ایران
(Assessment and Development Centers in Iran)
این محور مباحثی چون مباحث زیر و مباحث همردیف، دربحث و تبادل نظر بر خواهد داشت:

 • چیستی، چگونگی و کارکردهای کانونهای ارزیابی و توسعه در ایران
 • شناسایی فرصتها و عارضه های کانونهای ارزیابی و توسعه در ایران
 • عوامل کلیدی موفقیت کانونهای ارزیابی و توسعه
 • نمونه تجربیات موفق کانونهای ارزیابی و توسعه در ایران
 • دوره های آموزشی هدفمند ارزیابی مدیران
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.