مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران

دوره آموزشی پرورش رهبران حرفه ای کسب و کار در موسسه ماهان

0 35

پرورش رهبران حرفه ای:

مدرسه عالی رهبری ماهان جهت اولین دوره LTP در ایران، که بر اساس بروز ترین تئوری ها،مدل ها،استانداردها و تکنولوژی های پرورش شایستگی ها و مهارتهای رهبری و با تکیه بر تجربه برترین اساتید رهبری و کوچینگ ایران و مراکز معتبر بین المللی و همچنین بکارگیری سبک های رهبری اصیل ایرانی  طراحی و تدوین گردیده است، از بین علاقمندان ازطریق بررسی رزومه ، آزمون های تخصصی رهبری و مصاحبه حضوری با ظرفیت بسیار محدود ( 7+13 نفر ) پذیرش می نماید.این دوره مشتمل بر کارگاههای حضوری ، فعالیتهای عملی انفرادی و گروهی و همچنین کمپ های یکروزه می باشد. در این دوره تعهد به یادگیری و توسعه فردی یکی از مهمترین استراتژی های آموزش مطرح میگردد. برنامه رهبری ما ، با هدف ایجاد چالش و تغییر در نگرش شما به مقوله رهبری و ارزشهایی که به رهبری معنا و مفهوم می دهند با چشم انداز پرورش رهبران ایرانی متمایز طراحی گشته است .

محتوای آموزشی دوره رهبری حرفه ای :

این دوره در سه سطح رهبری فردی ؛ و رهبری سازمانی و رهبری جهانی (Global Leadership) طراحی و تدوین گردیده است.این سه دوره به شرح زیر می باشد:

سطح رهبری فردی:

هدف از ارائه دوره رهبری فردی اساسا، خودشناسی و تسلط فرد بر خویش و پذیرش مسئولیت های اقدامات فردی، تعیین مسیر معنادار در زندگی فردی و توانایی قضاوت فردی با رویکرد مدیریت برکارامدی اولویت های فردی است . در این دوره کنترل بر رفتار فردی ، تمرکز، تمرین و آموزش با هدف دست یابی به اهداف شخصی از معیارهای اساسی در پرورش مهارت رهبری در فرد است گونه ای که فرد با شرکت در این دوره ، به مهارت های ذیل دست خواهد یافت:

 • پذیرش و برعهده گرفتن مسئولیت نتایج کارهای خویش با درک این مطلب که شما چه کسی می باشید.
 • اهداف فردی شما چیست ، چه می خواهید و چگونه به اهداف خویش دست خواهید یافت .
 • ارزیابی خویش .
 • دانستن اینکه شما چه کسی هستید ( خود شناسی).
 • دانستن اینکه چه چیزی را انجام می دهید.
 • دانستن اینکه چه مواردی را نیازبه آموختن دارید .
 • چگونه مهارت ها و دانش خویش را به کار گرفته و استفاده نمایید.
 • آموختن تکنیک های سازگاری با تغییرات.
 • پرورش مهارت خوش بینی .
 • توسعه عادت های خوب با هدف ایجاد خود رهبری .

سطح رهبری سازمانی:

اساسا این پرسش مطرح است ؛ آیا رهبران متولد می شوند یا رهبران تربیت می شوند؟داستان سرایی بخش مهمی از مقوله رهبری را در بر می گیرد. رهبران تاثیر گذار در ساختار یک سازمان، به ایجاد ارتباطات با هدف الهام بخشی استعدادها به سوی پیشرفت سازمانی، همکاری موثر با سرمایه گذران ،مجامع و انجمن های ذیربط ، تعامل با مشتریان و موکلان سازمان با هدف ارتقاء میزان تاثیر گذاری آنها در سطج جهانی به عنوان بخشی از جامعه جهانی، ترویج اعتماد، ایجاد اطمینان با هدف رهبری موفقیت آمیز از اهداف آموزشی است که دراین دوره مقرر گردیده است . به عبارتی دیگر این دوره رهبران را قادر می سازد داستان خویش را ازطریق برند شخصی یافت نموده ، نسبت به توسعه حوزه های عملکردی سازمان خویش اقدام نموده ، نسبت به مدیریت بحران در سازمان خویش اقدام نموده ، با رسانه های اجتماعی همکاری مطلوب داشته و نسبت به برقراری و ایجاد ارتباط با چشم انداز نوآورنه اقدام نمایند.بر هیمن اساس، دوره رهبری سازمانی با هدف مولفه تربیت ، ارتقاء و توسعه مهارت رهبری در سطح سازمانی، اساسا به ایجاد مهارت های ذیل می پردازد :

 • آموزش مهارت اساسی جهت توسعه و گسترش توان رهبری،
 • طراحی تیم در سازمان جهت همکاری با یکدیگر،
 • افزایش سطح کارایی عملکرد در سازمان از طریق همکاری تیمی ؛
 • رهبری، کار تیمی و مذاکره با تمرکز بر مهارت رهبری؛
 • خود ارزیابی با هدف تجزیه و تحلیل و آنالیز سبک رهبری در خویش،
 • توسعه منشور تیمی در سازمان با هدف بهینه سازی عملکرد تیمی در سازمان؛
 • توسعه مهارتهای تصمیم گیری
 • توسعه مهارتهای مدیریت بحران
 • توسعه مهارتهای مدیریت تعارض تیم ها

http://www.mahanbs.com/formlands/94/2110#

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
Enter Captcha Here :

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.