مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

McKinsey

رهبری همدلانه در زمان بحران از نظر موسسه McKinsey[میترا محمدزاده]

همانگونه که پژوهش ما نشان داده است، یکی از ضروریات برای رهبران در چنین شرایطی، نشان دادن رهبر ی همدلانه و پرداختن به این تراژدی انسانی به عنوان اولویت نخست است.مطالعات متعددی نشان میدهد در شرایط عادی، رهبران همدل عملکرد بهتر ی دارند و وفاداری و…

تغییرات تکنولوژیک و آثار آن بر مدیریت منابع انسانی

ترکیب تکنولوژی‌های ویرانگر مثل دیجیتال‌سازی، اتوماسیون و هوش مصنوعی با نیروهای جمعیت‌شناختی که همچنان ماهیت کار را تغییر می‌دهند، این روزها مدیران عامل و مدیران منابع انسانی را بی‌خواب کرده است. این اتفاق باعث می‌شود بیکاری گسترده – در سطح انقلاب…