مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

hard skills

بر اساس مهارت‌های نرم استخدام کنید، نه تجربه‌ افراد!

بر کسی پوشیده نیست که این روزها، مدیران کسب و کار برای پیدا کردن کارکنانِ خوب دچار مشکل هستند. به عقیده پاتریک والتین که مشاور جذب و استخدام نیرو است، مسئله این نیست که گزینه‌های شما شایستگی کافی ندارند؛ بلکه مسئله این است که شما مفهوم «شایستگی» را…