مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

11 سپتامبر

حمله به برجهای دوقلوی مرکز تجارت جهانی؛ چه کسانی سود بردند؟

شاید برخی از مردم جهان اعتقادشان بر این باشد که حملات تروریستی در کشورهای مختلف توسط عده ای و آنهم فقط به جهت ایجاد ناامنی و هرج و مرج صورت میپذیرد اما در این راستا باید گفت که غالب این حملات بمنظور کسب منافع مادی صورت گرفته و منافع میلیارد دلاری عده…