مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

کتاب

راه و رسم مربیگری

اگر در مقام مدیر در کسب‏ وکاری مشغول به کارید یا به هر نحو مسئولیت تعدادی از همکارانتان را بر عهده دارید و آن ‏قدر متواضعید که فکر می‏ کنید می‏ توانید بهتر از این با همکارانتان تعامل…