مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

چارگون ريال مدیریت فرایندهای کسب و کار

نقش ‌BPM در افزایش بهره وری سازمان[چارگون]

بهینه‌سازی نحوه ارتباط این اجزا و منابع، درنهایت باعث خدمت‌رسانی بهتر به مشتری، تحقق اهداف استراتژیک و افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها می‌شود. بررسی ابعاد مختلف و راهکارهای عملیاتی بهینه‌سازی بوسیله BPM نیاز به موشکافی دقیق و تعیین ابعاد و…
ادامه مطلب ...