مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

چابهار

چابهار بهترین نقطه راهبردی ایران برای سرمایه گذاری است

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی چابهار گفت: این بندر با توجه به متصل بودن به آبهای آزاد و اقیانوسی بهترین نقطه راهبردی کشور برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. به گزارش ایرنا عبدالرحیم کردی جمعه شب در نخستین همایش فرصت…