مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

پروفسور الوانی

پیام پروفسور الوانی در زمینه ماموریت و اهداف کنفرانس

پیام ویدئویی جناب آقای پروفسور سید مهدی الوانی، رئیس اولین کنفرانس توسعه و تعالی منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، در زمینه ماموریت و اهداف این کنفرانس و لزوم توجه به منابع انسانی شایسته و شایسته گزینی در پرتو کانونهای ارزیابی و توسعه به…
ادامه مطلب ...