مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

پد پولیش

رقابت زنبورداری مدرن ،تولید ابزار صنعتی و پد پولیش در قسمت نوزدهم مسابقه میدون

درقسمت نوزدهم مسابقه میدون شرکت کنندگان آقای آرمان فرح بخش با کسب و کار زنبورداری مدرن ،آقای میلاد وکیلی با تولید ابزارآلات صنعتی و آقای جواد سویزی تولید کننده پد پولیش پای در کارزار نوزدهم گذاشتند