مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

پارک فناوری پردیس

هشتمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری (INOTEX )

هشتمین نمایشگاه بین المللی اینوتکس 19 خرداد ماه در محل داپمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد این نمایشگاه به همت پارک فناوری پردیس برگزار می گردد توضیحات برگزار کننده دوره با زبان خودمانی حاکی از صمیمیت با مراجعه کنندگان می