مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

چهار محصول دانش بنیان رونمایی شد

در حاشیه بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از چهار محصول فناورانه رونمایی کرد. در این رونمایی احمد نیلی رئیس دانشگاه تهران و عباس زارعی حضور داشتند.