سه شنبه, ۱۹ فروردین , ۱۳۹۹ Tuesday, 7 April , 2020
بایگانی‌ها نزاکت | مدیرنامه
ارتقاء نزاکت در محیط کار/ بی نزاکتی نقض هنجار سازمان ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

ارتقاء نزاکت در محیط کار/ بی نزاکتی نقض هنجار سازمان

نزاکت در محیط کار به هنجارهای احترام دوطرفه اشاره دارد و شامل رفتار هایی است که در ارتباط با دیگران، اساسی تلقی می شود. برعکس، بی نزاکتی به گستاخی کردن و نادیده گرفتن دیگران دلالت دارد. بی نزاکتی، نوعی بد رفتاری است که می تواند به گسستن و از بین رفتن ارتباطات و همدلی منجر شود.