مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

قانون کار، وزارت تعاون،کار،رفاه اجتماعی

اسامی ۲۵ مدیر بازنشسته وزارت کار منتشر شد

در راستای قانون اصلاح ممنوعیت و به کارگیری بازنشستگان ،فراکسیون جوانان مجلس اسامی مدیران وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه منتشر شد. به گزارش مشرق، قانون اصلاح  ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی 6 شهریور…