مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

فرهنگ سازمانی

مدیر فرهنگ سازمانی کیست و چه وظایفی دارد؟[فرشته کسرایی]

نمی‌توانیم فرض را بر این بگذاریم که فرهنگ یک شرکت به خودی خود ایجاد و بهینه می‌شود. در عصر تکنولوژی، فرایند، سیستم و اپلیکیشن، باید از روح سازمان مراقبت کرد. نیاز است که کارکنان بدانند ضربان قلب سازمان به صورت منظم کنترل می‌شود؛ به عبارت دیگر میزان…

چرا مدیران ارشد باید به فرهنگ سازمانی اهمیت بدهند؟[رضا دست پروری]

هر سازمان،‌ اجتماعی از گروه‌های انسانی است. کارمندان در کنار هم جمع می‌شوند و در سازمان، گروه‌های شخصی می‌سازند؛ هدف‌گذاری می‌کنند و در مورد سایر کارمندان سخن می‌گویند. فرهنگ سازمانی، این گروه‌ها را جهت می‌بخشد و به کارمندان هدف می‌دهد، تا همه برای…