کدبازان

سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 29 September , 2020
بایگانی‌ها فاطمه قیطرانی | مدیرنامه
آیا مدیریت منابع انسانی می تواند به عنوان یک قابلیت پویا در نظر گرفته شود؟[فاطمه قیطرانی] ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

آیا مدیریت منابع انسانی می تواند به عنوان یک قابلیت پویا در نظر گرفته شود؟[فاطمه قیطرانی]

در واقع سوال اصلی این است که سازمانها چگونه می توانند تحولاتی را که به طور ناگهانی اتفاق می افتند، مدیریت کنند و تهدیدات و فرصتها را در محیط های پویا بشناسند و برای آنها در سازمان ایجاد ظرفیت نمایند و به مزیت رقابتی دست یابند؟

مدیریت منابع انسانی اجتماعی؛مفهومی نو در مدیریت منابع انسانی [فاطمه قیطرانی] ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

مدیریت منابع انسانی اجتماعی؛مفهومی نو در مدیریت منابع انسانی [فاطمه قیطرانی]

در تلفیق مفاهیم HRM و CSRt اورلینسکی و سوانسون (۲۰۱۷) مفهوم جدیدی را معرفی کرده اند که سیاست ها و راهبردهای مسئولیت پذیر اجتماعی را به سمت کارمندان هدایت می کند.

تئوری فازهای عمل ؛ نائل آمدن به اهداف سازمان درپرتو توجه به منابع انسانی سازمان[ فاطمه قیطرانی ] ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

تئوری فازهای عمل ؛ نائل آمدن به اهداف سازمان درپرتو توجه به منابع انسانی سازمان[ فاطمه قیطرانی ]

تئوری چرخه یا فازهای عمل که توسط هکاسن و گولویتزر (۱۹۸۷) ارائه شد، به مراحل تعقیب هدف در سازمان توسط افراد اشاره دارد و از دیگر تئوری ها، مانند تئوری تعیین هدف (لاک و لاتام، ۱۹۹۰) (اهداف واضح و بازخورد مناسب، به کارمندان انگیزه می‌دهند.