کدبازان

سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 29 September , 2020
بایگانی‌ها علیرضا کوشکی جهرمی | مدیرنامه
مدیران نگران کسب و کار ،رهبران نگران کارکنان ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
بحران کرونا و اوضاع سازمان های

مدیران نگران کسب و کار ،رهبران نگران کارکنان

در این روزها که ، شرایط سخت اقتصادی-درآمدی کشور ما از یک سو و فضای روانی حاد مقابله با ویروس کرونا از طرف دیگر ، ما را درگیر کرده است ،حالا تصور کنید به شما خبر میدهند که به خاطر وضعیت کسب و کار و افت فعالیت های اقتصادی ، شما تعدیل شده اید. از تاثیر مخرب این شرایط و بحران های پس از آن به آسانی نمیتوان گذشت .