مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

علمی کاربردی

نیاز دانشگاه علمی کاربردی به مدرسان جدید

رییس دانشگاه علمی کاربردی واحد شرق استان تهران از تدریس ۱۳ هزار مدرس در واحدهای علمی کاربردی استان خبر داد و گفت: در فراخوان جذب مدرسان که به زودی اعلام می شود، افراد جدیدی را به کار خواهیم گرفت. رییس دانشگاه علمی کاربردی واحد شرق استان تهران…