مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

عزیز بنی هاشمی

جلوگیری از ده سوء برداشت متداول در زمان ایجاد ارتباط مجازی[عزیز بنی هاشمی]

با ظهور فراگیر ویروس کرونا در سرتاسر جهان به یکباره تعداد نفراتی که از خانه به انجام وظایف کاری خود می رسند به شدت زیاد شده است. نفراتی که با قرار گرفتن در این شرایط جدید و با وجود سطح بالایی از استرس و عدم قطعیت نسبت به شرایط سلامتی و…
ادامه مطلب ...

جادوی گوش دادن برای کمک به تغییر در کارکنان[عزیز بنی هاشمی]

یکی از راه های متداولی که مدیران تیم ها برای کمک به یادگیری مستمر و بهبود برای اعضای تیم خود به کار می برند ارائه بازخوردهای عملکردی نسبت به فعالیت های آنهاست. با این حال تجربه و تحقیقات انجام شده نشان داده است که این بازخورد ها در صورتی که…
ادامه مطلب ...