کدبازان

چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹ Wednesday, 30 September , 2020
بایگانی‌ها عباس آرگون | مدیرنامه
درمان زخم‌های اقتصادی کرونا با ثبات اشتغال ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

درمان زخم‌های اقتصادی کرونا با ثبات اشتغال

اقتصاد کالبدی زنده و پویاست؛ ارگان‌های و اعضا تشکیل دهنده این کالبد نیز برای حیات خود نیازمند شرایط زیستی سالم و امنی هستند؛ شکی نیست که حمله هر بیماری یا ویروسی به این کالبد زنده شرایط حیات را دچار بحران یا اختلال خواهد کرد.