مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

طاهره باقری

قسمت چهل و دوم مسابقه میدون ؛برنده شدن ایده تولیدی مصنوعات چوبی و MDF

در قسمت چهل و دوم مسابقه میدون کسب و کارهای آموزش هنرهای دستی و فروش مواد اولیه ، تولید مصنوعات چوبی و MDFو تولید قطعات پلیمری خودرو با هم به رقابت پرداختند ، در ادامه ویدئوی ارائه هر کدام از کارآفرینان و انتخاب نفر برنده با رای داوران را ملاحظه