کدبازان

دوشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۹ Monday, 21 September , 2020
بایگانی‌ها شغل | مدیرنامه
۶۵ درصد کودکان امروز, وارد مشاغلی خواهند شد که الان وجود ندارد[دکتر علیرضا کوشکی] ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

۶۵ درصد کودکان امروز, وارد مشاغلی خواهند شد که الان وجود ندارد[دکتر علیرضا کوشکی]

در اینده ای نزدیک تلقی سنتی از شغل تغییر خواهد کرد و احتمالا خانه مهمترین محل کار و درآمد افراد خواهد بود.
تحقیقات نشان داده است که در ۶۵ درصد مواقع سوال سنتی “میخوای وقتی بزرگ شدی چه کاره شوی؟” با آنچه در عمل اتفاق میافتد،تفاوت دارد ‌.