مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

شخصیت شناسی

برگزاری کارگاه آموزشی هنر شناخت مردم

در دنياي امروز شيوه‌هاي مختلف معتبر و آزموده شده‌اي براي خودشناسي و ارتقاي خودآگاهي متداول است. الگوي تيپ‌شناسي شخصيت به شيوه مایرز و بریگز يكي از بنام‌ترين و معتبرترين اين الگوهاست كه به شيوه‌اي نسبتا ساده به هر فرد امكان مي‌دهد با تسلط بر آن با…