مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سکوت سازمانی

آماده اید نظرات افراد تیم خود را بشنوید؟

برای آنکه افراد ناحیه امن سکوت خود را ترک کنند و پا به عرصه چالش برانگیز گفتگو و طرح ایده ها و نظرات شان بگذارند چه برنامه هایی دارید؟ آیا در سازمان فعلی شما سکوت افراد یک چالش مدیریتی است؟ در این مقاله، پیشنهاداتی در راستای کمک به رهبران…
ادامه مطلب ...