مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ستیزفایسر ها

پارادوکس انتخاب؛بهترین انتخاب یا انتخاب بهترین!

در دنیایی که تنوع گزینه ها روز به روز بیشتر میشود و انسان با انتخاب های بسیار متنوع روبرو است، پیدا کردن بهترین گزینه کار آسانی نیست. از انتخاب انواع مواد غذایی و لباس گرفته تا انتخاب رشته ی دانشگاهی ، انتخاب شغل ، انتخاب همسر ، مکسیمایزر ها همواره…