مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ستاد توسعه فناوری نانو

نشست آشنایی رسانه‌های صنعتی با فناوری نانو برگزار می‌شود

نشست آشنایی رسانه‌های صنعتی با فناوری نانو در راستای ترویج صنعتی، معرفی توانمندی‌های داخلی فناوری نانو و ایجاد بسترهای همکاری با رسانه‌های تخصصی و صنعتی در کشور، سه‌شنبه ۲۹ بهمن‌ماه در محل ستاد توسعه فناوری نانو برگزار می‌شود.