مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سامانه نیما

در ۶ ماهه گذشته؛ بازگشت ۸میلیارد یورو ارز صادراتی به نیما/ ۷میلیارد یورو ارز صادراتی به واردات رسید

صادرکنندگان در حدود ۶ ماه گذشته در مجموع بیش از هشت میلیارد یورو ارز در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) فروخته اند که ۶ میلیارد و ۹۹۵ میلیون یورو از این رقم صرف واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور شده است. به گزارش مدیرنامه و به نقل از …