مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سازمان های هیبریدی

ارزش های اجتماعی و زیست محیطی در سازمان های هیبریدی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی بیست و یکمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی با موضوع توسعه قابلیت های مدیریت منابع انسانی در رویارویی با چالش های سال 98 با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی شرکت ( سازمان و کارکنان ) در کرمانشاه با…
ادامه مطلب ...