مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

سازمان بین المللی دانشگاهیان

سازمان بین المللی دانشگاهیان ماموریت و خدمات

در حاشیه نمایشگاه کار ایران که در بوستان گفتگو برگزار گردید با مسئولان غرفه سازمان بین المللی دانشگاهیان آشنا شدیم و با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد ماموریت و خدمات این سازمان بهتر دیدیم نسبت به انعکاس اطلاعات برای مخاطبان مدیرنامه اقدام…