مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

ساختار سازمانی مارپیچی

موسسه مک کینزی منتشر کرد/ ساختار مدیریتی بدون ریاست

منبع: McKinsey : مدیر عامل یک کسب‌وکار جهانی بزرگ، از به نتیجه نرسیدن یک تحول ساختاری در سطح شرکت، مستاصل شده بود. او و تیمش سخت تلاش کرده بودند، اما این تلاش‌ها برای تبدیل همکاری‌ها و توانمندسازی‌ها به یک واقعیت در سطح بنگاه، شکست خورده بود. با…