مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

زنان

زنان کدام استان‌ها از نظر اقتصادی فعال‌ترند؟

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایین‌تر است. در حالی که به‌طور میانگین در جهان از هر ۱۰۰ نفر، ۶۱ نفر شاغل یا در جست‌وجوی کارند، این تعداد در ایران ۴۴ نفر است. در این میان، وقتی به مشارکت اقتصادی زنان نگاه می‌کنیم، تنها از پنج…