مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

روز جهانی معلولین

کارآفرین معلولی که 92 درصد کارکنانش معلول هستند

کارخانه فیروز پر است از آدم های معلول توانمند و موفق شهر قزوین که معلولیت زمین شان نزده است. مردان و زنان سرپرست خانواری که شاید جای خالی حداقل های زندگی در روایت هایشان دیده شود اما آنقدر قوی و توانمند اند که سنگینی بار زندگی را تنهایی به…
ادامه مطلب ...