مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

روانشاناسی

مشکلات رفتاری موجود در میان کارکنان، مدیران

یکی از چالش های مهم و اساسی که امروزه در سازمانها به وفور به چشم میخورد اما به راحتی نادیده گرفته می شود اختلافات و مشکلات رفتاری موجود در میان کارکنان، مدیران و سرپرستان است. این مشکلات علاوه بر آنکه در اکثر مواقع بر جو سازمان تاثیر گذاشته و نرخ…