مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

رهبران کسب و کار

اهمیت برنامه‌ریزی کاری برای رهبران کسب و کار[CHRON]

برنامه‌ریزی به معنای انجام یک کار خارق‌العاده و عجیب نیست؛ در حقیقت، یک برنامه می‌تواند شامل عادات روزانه‌ای باشد که به شما کمک می‌کنند تا از هر نظر روز مفیدتری را پشت سر گذاشته و احساس مؤثر بودن داشته باشید.مدیرانی که برای تمامی فعالیت‎ها، اهداف و…