مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

رضا دست پروری

چرا مدیران ارشد باید به فرهنگ سازمانی اهمیت بدهند؟[رضا دست پروری]

هر سازمان،‌ اجتماعی از گروه‌های انسانی است. کارمندان در کنار هم جمع می‌شوند و در سازمان، گروه‌های شخصی می‌سازند؛ هدف‌گذاری می‌کنند و در مورد سایر کارمندان سخن می‌گویند. فرهنگ سازمانی، این گروه‌ها را جهت می‌بخشد و به کارمندان هدف می‌دهد، تا…
ادامه مطلب ...