مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

راهکار سازمانی

جعبه ابزار مدیران منابع انسانی در دوره دورکاری

عملکرد بهینه مدیران منابع انسانی در مدیریت یک تیم دورکار تاثیر بسزایی دارد و میزان انگیره بخشی و حفظ رضایتمندی شغلی افراد بامیزان بهره‌وری سازمانی در دوره کاری در ارتباطی تنگاتنگ است. مدیران منابع انسانی برای ایجاد این موقعیت برابر بین…
ادامه مطلب ...

شاخصهای ارزیابی اتوماسیون اداری از منظر قیمت نرم‌افزار

عمدتاً اولین سوالی که هرکدام از ما در زمان خرید یک محصول جدید از فروشنده می‌پرسیم قیمت آن محصول است. برای نرم‌افزارهای مدیریت کسب‌وکار به خصوص نرم‌افزار اتوماسیون اداری نیز اولین چیزی که ذهن خریدار را درگیر می‌کند؛ اطلاع از قیمت نرم‌افزار…
ادامه مطلب ...