مـدیرنامـه
رسانه اختصاصی مدیران
مرور برچسب

دیوار زباله

دانشجویان شریف از طلای کثیف، دانشگاه سبز می‌سازند

زباله در دنیا به عنوان «طلای کثیف» شناخته می‌شود و سالانه میلیون‌ها دلار درآمد برای بسیاری از کشورها به همراه دارد، اهمیت این موضوع تا بدانجاست که جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف برآن شدند تا طرحی نو برای رسیدن به دانشگاه سبز دراندازند.
ادامه مطلب ...